IG GCA D 401 BIOCID

Baktericídna dezinfekcia typu 2, ultra koncentrát. GCA D 401 je špecificky vyvinutá ako dezinfekcia použiteľná na rôznych podkladoch vrátane minerálnych! Spĺňa § 35 zákona č. 120/2002.