IG GCA ODORNER

Nehorľavý odmasťovač bez zápachu s atestom pre styk s potravinami